I grenselandet

På grensen har det alltid vært mye dramatikk, handel og fornøyelser.

Men mest av alt er det grensehandelen eller «harryhandel» som det også er kalt, som har bidratt til at nordmenn har reist frem og tilbake over grensen, både på dagsturer og weekend- turer.

Historien om grensehandel går langt tilbake. Mange kremmere og deriblant Per Løken, mest kjent som margarinkongen, slo seg opp allerede på handel i 1954 med svenskene. Dette skjedde rett etter at handelsrestriksjonene ble opphevet etter krigen. Men det var en omstendelig prosess å komme seg til Sverige, og noen vil si det var lettere under krigen enn etter.

For de som skulle over grensen, måtte ha pass som var utstedt etter 8. Mai 1945, og det var ikke hverdagskost. Dessuten måtte man sende inn en søknad og oppgi en god grunn for å ta turen over grensen. Dersom denne grunnen ble funnet god nok, og reisen ble innvilget, så måtte både pass og tillatelse sendes til Kungliga Beskickningen, Passbyrån, Oslo. Det kunne ta opptil 2 uker før man fikk svar på om tillatelse ble innvilget og turen kunne planlegges.

 Dette er heldigvis historie, men vi har gjennom pandemien likevel fått en liten smak på hva nasjonale grenser innebærer.

 På ny ser vi at nordmenn tar turen over og det skyldes jo at grensehandel alltid har vært en populær aktivitet og turistshopping har blitt noe for folk i alle aldre.

Vi på Långflon Shoppingcenter skal gjøre vårt beste for at du som tar turen til oss får akkurat det du ønsker deg for din handletur. Velkommen! 

 Ønsker du å lese mer om grensehandel har vi lagt med noen linker her bl. annet en om den gang grensevaktene trengte et sted å bo og litt om grensehandle til glede og besvær.