Kan du kvota?

Grensehandelen eller Harryhandelen, kjært barn har mange navn, er for mange en dagstur. Nettopp det at mange tar det som en tur, kom frem i en kundeundersøkelse om grensehandel utført i 2019, året før grensen ble stengt

Nå har allerede mange kunder besøkt Långflon Shoppingcenter etter at grensen åpnet, og vi kunne registrere mange glade kunder. Men det er ikke bare kundene som er glade, for ifølge Glåmdalen er også tjenestemennene fra tollvesenet, som er tilbake på jobb kjempeglade. Gjennom halvannet år med koronapandemi har tollvesenet jobbet sammen med politiet på grensa.

Nå tollmannskapene tilbake som vanlig, og kunder vil mest sannsynlig oppleve at deres jobb på grensen nå utføres slik den pleier å være, som kan innebære at du blir stoppet og kontrollert.

Så hvis du nå ble usikker på hva kvoten er, så les mer på toll.no eller kanskje du allerede har lastet ned kvote appen.

Her kan du å regne ut kvote eller få mer informasjon om det å fortolle varer

Her har vi en huskeliste:

Dette kan du ta med uten å fortolle varene, og kvotene som oppgis er per person:

Når du har vært i Sverige kan du ta med deg en avgiftsfri kvote med alkohol- og tobakk.

Alkohol- og tobakkskvoten er unntatt fra verdigrensen.

Størrelsen på kvoten for alkohol, er avhengig av om du har med tobakk.

Eksempler på avgiftsfrie kvoter uten tobakk:

Eksempler på avgiftsfrie kvoter med tobakk:

Og husk! Alkohol med en alkoholprosent over 60 prosent er forbudt å importere.

Kilde; toll.no