Stark försäljningsökning!

Här är siffrorna som bevisar att gränshandeln går positivt framåt med ökade besök- och försäljningsintäkter, och Långflon Shoppingcenter går starkt framåt där våra faktiska siffror visar en betydligt positiv utveckling.

Semestertider är handelstider och våra shoppingvanor analyseras av experterna till följd av stora förändringar i ekonomin. För med högre räntor, elpriser och matpriser ser den norska konsumenten omkring sig efter alternativa semesterdestinationer och vad de ska fylla sin kundvagn med.

Ett populärt resmål för norrmän är Sverige, och under det vi nu kallar normalåret 2019 åkte de flesta norrmän på semesterresor till Sverige – cirka 1,6 miljoner.  Dessutom hade norrmännen samma år totalt 9,5 miljoner dagsresor till Sverige, med målet att shoppa. 

Alla dessa siffror från 2019 används nu för att jämföra våra res- och shoppingvanor 2023, och analyserna hittills visar att resandet, dagsutflykterna och konsumtionen har minskat under första kvartalet enligt både Statistisk centralbyrå och DNB. 

- " Vi följer utvecklingen noga och jämför oss med dessa siffror, säger Marianne Mazarino Håkonsen, VD Remix Consulting." Remix Consulting utvecklar och förvaltar kommersiella fastigheter i Norge och Sverige. 

Långflon Shoppingcenter utveckling går starkt framåt där våra faktiska siffror visar en betydligt mer positiv utveckling än vad DNB och Statistiska centralbyrån presenterar när det gäller insikt i dagsutflykter och omsättning hittills i år.  
Det är dock viktigt att poängtera att Statistisk centralbyrås siffror (kopia i länken här) bygger på undersökningar och DNB:s modell (kopia i länken här), befolknings justerar kundernas kortanvändning en dag under en rullande sjudagarsvecka, så de kommer sannolikt att slå trenden bättre över tid.  

Siffrorna fram till 2022 visade oss att gränsöverskridande handelskunder hittade tillbaka till sina gamla trakter trots andra faktorer som ökade energipriser. Besöks- och omsättningsutvecklingen för de köpcentrum som förvaltas av Remix Consulting, Strömstad Shoppingcenter respektive Långflon Shoppingcenter visar på en god utveckling. 

Första kvartal
Under 1:a kvartalet 2023 fick Långflon Shoppingcenter en omsättningstillväxt på 15% jämfört med 2022 och en tillväxt på 40% för besökare. 

Första 4 månaderna
Eftersom påsken är en viktig årstid för gränsöverskridande handel är det intressant att inkludera de första 4 månaderna för att se om tillväxten håller i sig, trots århundradets påskväder. Eftersom vi vet av erfarenhet att önskan att handla i bra väder är något lägre än i regnigt och molnigt väder. Då hade Långflon Shoppingcenter en ökning av antalet besökare med 18% jämfört med 2022 och ungefär samma för 2019. Omsättningen visade en tillväxt på 3%. 

Första halvåret
Gemensamt för gränshandelscenter såsom Långflon är att de till stor del är destinationer för shoppingturister, där resenärerna som besöker en destination har till syfte att köpa varor och gör det nästan som en fritidsaktivitet utöver andra upplevelser.

Långflon Shoppingcenter, som ligger mitt emellan attraktiva skiddestinationer, har ändå sommaren som högsäsong haft en besöksökning på 12% under första halvåret och en omsättningsökning på 18%. För bara Juli månad ökade centret med 4,5% och antal besökande med 4,9% och för hela året har antal handlande ökat med 6,5%.

Valutaskillnaden påverkar inte shoppinglusten
Det har också varit mycket fokus detta första halvår på högre matpriser i både Norge och Sverige, utöver växelkursen mellan våra två länder. Och om vi tittar historiskt på växelkursen så har den inte påverkat den gränsöverskridande handeln, och det vågar vi påstå inte göra i år heller. Tabellen visar att den norska kronan försvagats knappt under 3 månader (mars, april och maj), och nu är den tillbaka där den legat i genomsnitt det senaste ett och ett halvt år med 0,96 NOK jämfört med 1,00 SEK.  

Det är dock en trend som vi ser och sedan bekräftar att vi som konsumenter har blivit mer medvetna. Vi använder inköpslistor och vi köper mer medvetet de varor som fortfarande är billigare i Sverige än i Norge. Det bekräftar också siffror från Statistisk centralbyrån där det genomsnittliga beloppet per dagsutflykt har ökat från 1 550 NOK 2019 till 1798 NOK 2023.

Så även om det har varit en tuff tid, som präglat alla etablerade aktörer, handlar det alltid om att anpassa och tänka om till nya lösningar som möter konsumentens önskemål och behov.

Långflon Shoppingcenter arbetar aktivt för att möta dessa behov med nya koncept och riktad marknadsföring för att fånga kundens uppmärksamhet. Centret tror på utvecklingen av varje butiks förmåga att bli kundens favorit med rätt sortiment och service i kombination med framtida aktiviteter och upplevelser. 

Länkar:
https://www.dnb.no/portalfront/nedlast/no/om-oss/aarsrapport/Sverige_Q1_2023.pdf

https://www.ssb.no/varehandel-og-tjenesteyting/varehandel/statistikk/grensehandel