Långflon Shoppingcenter är inte bara en arbetsplats, det är en gemenskap där ditt arbete blir en del av en större upplevelse.

Vi har även fler lediga befattningar inom Eurocash. Tag kontakt med butikschef Niklas på niklas.ideskar@eurocash.se för att få mer information.